POSTCOVIDOVÁ REHABILITÁCIA

Ako potvrdzuje prax, pacienti, ktorí už prekonali akútnu fázu COVID-u a už nie sú infekční, trpia často ešte dlhé mesiace chronickým únavovým syndrómom a príznakmi, ktoré sa kodifikovali do ochorenia s názvom Postcovidový syndróm, resp. Dlhý Covid.

Na základe jedinečných skúseností a terapeutických prístupov v ADELI Medical Center sme zvlášť pre pacientov trpiacimi následkami ochorenia COVID-19 pripravili nový intenzívny rehabilitačný program.

Podľa nižšie uvedenej austrálskej štúdie, ktorú cituje aj Ministerstvo zdravotníctva SR, až 56% pacientov vykazovalo poškodenie pľúc ešte 3 mesiace po vyliečení ochorenia COVID-19.

Postcovidový rehabilitačný program je určený pre pacientov, trpiacich následkami respiračných ochorení a funkčných zlyhaní vnútorných orgánov, zvlášť pre pacientov s prekonaným ochorením COVID-19 stredne ťažkého priebehu. Podľa štúdie LANCET má až 76% ľudí po ťažkom priebehu COVIDu-19/ hospitalizácii pretrvávajúce príznaky až po dobu 6 mesiacoch po prepustení z nemocnice!

Výsledkom postcovidovej rehabilitácie je regenerácia vnútorného prostredia orgánov, zvýšená kapacita pľúc a plnohodnotné okysličenie krvi. Postcovidová rehabilitácia doslova VRACIA ČLOVEKA DO ŽIVOTA.

ČO JE POSTCOVIDOVÝ SYNDRÓM RESP. DLHÝ COVID?

Nazývame tak ochorenie, ktoré zahŕňa celú skupinu príznakov, nasledujúcich po prekonaní akútnej fázy ochorenia COVID-19. Typickými symptómami sú neprekonateľná únava a malátnosť, dýchavičnosť už pri menšom pohybe ako aj reči, kašeľ, bolesti kĺbov, strata čuchu, chuti a iné.

REHABILITAČNÉ CIELE

Intenzívna postcovidová rehabilitácia pôsobí na post-covidové a na obdobné stavy po akútnych ochoreniach ako napr. polyneuropatia, myopatia a syndróm post-intenzívnej starostlivosti.

Nevyhnutná je postcovidová rehabilitácia aj pri odstraňovaní sekundárnych  neurologických komplikáciách, poruche funkcie pľúc (respiračnej nedostatočnosti), kognitívnych poruchách, poruchách zvládania bežných činností, poruchách prehĺtania a komunikácie, postcovidovej psychóze a poruchách pamäte.

Z ČOHO POZOSTÁVA POSTCOVIDOVÝ REHABILITAČNÝ PROGRAM?

Rehabilitačné ciele sú personalizované, t.z. stanovené individuálne podľa potrieb pacienta.

Hlavný program:

  • HBOT
  • Lekárska proprioceptívna gymnastika
  • Mind Sound Resonance Technique (MSRT)
  • Dýchacie cvičenia na vyváženie autonómneho nervového systému – dvakrát denne
  • Respiračná fyzioterapia
  • Stimulačná masáž
  • Spirometrický dychový tréning
  • Meditácia + zvuková terapia + aromaterapia

Podporná terapia:

  • Vodoliečba / Kryo / Bahno
  • Lekársky lazer / ultrazvuk
  • Meditácia + zvuková terapia + aromaterapia
  • Bylinková terapia
  • 3 km beh alebo 30 minút tanec

EFEKT POSTCOVIDOVÉHO REHABILITAČNÉHO PROGRAMU

Respiračná fyzioterapia, postcovidová dychová rehabilitácia a celý komplex podporných terapií obnovujú funkčnosť a kapacitu pľúc, uľavujú záťaži srdca a cievného systému, podporujú trávenie, detoxikujú pritom celý organizmus, akcelerujú funkciu nervového systému, žliaz s vnútorným vylučovaním a stabilizujú imunitu človeka. Rehabilitácia pôsobí blahodárne na zdravotný stav pacienta po fyzickej ako aj psychickej stránke. Vhodnosť pacienta na podstúpenie Postcovidového rehabilitačného programu určuje tím odborníkov v ADELI na základe lekárskej dokumentácie. Minimálny odporučený čas rehabilitácie je 2 týždne.

PRINCÍPY GARANTOVANÉ ADELI MEDICAL CENTER

Postcovidový rehabilitačný program stavia na integrovanom vplyve na telo, myseľ a dušu.  Multidisciplinárny prístup garantuje rehabilitáciu všetkých systémov ľudského organizmu. Obnovenie funkčnosti orgánov nastáva účinkom rehabilitačnej intervencie, ktorá je v ADELI výnimočná svojou koncentrovanosťou a komplexnosťou. Intenzita postcovidovej rehabilitácie i skladba terapií je vždy so súlade s aktuálnym zdravotným a psychickým stavom pacienta. Postcovidová rehabilitačná liečba je pred nástupom na liečbu, počas terapií ako aj po absolvovaní terapie exaktne vyhodnocovaná medicínskymi testami.

PREČO JE POSTCOVIDOVÁ REHABILITÁCIA MIMORIADNE DôLEŽITÁ?

Včasná postcovidová rehabilitácia podporí definitívne doliečenie následkov vážnej infekcie v organizme a predíde chronickým stavom.

Terapie v hyperbarickej komore (hyperbarická oxygenoterapia HBOT) majú výrazný účinok na poscovidové stavy.

Multidisciplinárna kombinácia rehabilitačných metód zabezpečuje maximálny pozitívny a dlhodobý účinok po minimálne 2 týždňoch rehabilitačného programu. Na meranie potenciálneho účinku pred a po rehabilitácii používame špeciálne celosvetovo uznávané systémy hodnotenia.  Uznávame holistický a integrovaný prístup a tak dosahujeme úplne jedinečné účinky.

Pre zdravých ľudí, ktorí sú unavení, po zotavení sa z akýchkoľvek chorôb, pacienti s chronickými chorobami akýchkoľvek orgánov a systémov, vrátane Covid-19.

Program je kontraindikovaný pre pacientov s diagnózami:

– Arteriálna hypertenzia 2A a vyššia

– Ischemická choroba srdca 2a a vyššia

– Pľúcna hypertenzia

– Akútna fáza zápalu akejkoľvek genézy (hubová, bakteriálna, vírusová)

– Intoxikácia (had, ťažké kovy, organické toxíny, drogy atď.)

– Závažná krvná koagulopatia

– Onkológia (štádium N2M1)

– krvácajúci

– v bezvedomí

– menej ako 16 rokov

– s tracheostómiou

– po operácii (menej ako 3 týždne)

– nepočujúci a nevidiaci pacienti

– pacienti so zlomeninami

– Náhla mozgová príhoda po dobe kratšej ako 1 mesiac

– pobyt na Jednotke intenzívnej starostlivosti a Anesteticko-resuscitačnom oddelení po období kratšom ako 1 mesiac

– Sociálna odchýlka správania (agresia, hystéria)

– Otvorené vredy (žalúdok, dvanástnik)

– Zlyhanie obličiek

– Zástava srdca

– Zlyhanie pečene

– Hnačka (Kronova choroba, cholera atď.)

– Inkontinencia moču

– Pneumotorax

– Kardiomyopatia

– Tuberkulóza červená

 • Hodnotenie respiračných funkcií a lekárske hodnotenie
 • Dýchacie cvičenia
 • Spirometrické cvičenia
 • Meditácia
 • Liečba zvukovou rezonanciou
 • Zvuková terapia
 • Aromaterapia
 • Fyzioterapia hrudníka
 • Stimulačná masáž
 • Manuálna terapia
 • HBOT
 • Lekárska gymnastika

Základné – 2 týždne v centre a neskôr – domáca rehabilitácia. Odporúča sa celkovo nie menej ako 90 dní.

Predĺženie je neobmedzené

 • Zdravotné záznamy
 • Dotazník o vhodnosti rehabilitačnej liečby
 • Konkrétne analýzy súvisiace s Vašim zdravotným stavom (po získaní lekárskej správy a vyhodnotení predchádzajúcej liečby)

Štandardná 2 hviezdičková hotelová izba

SDÍLET: