LOGOPÉDIA AKO ONLINE TERAPIA?

Pre rečových terapeutov predtým nemysliteľné, dnes realita.

logopedia online
logopedia online
logopedia online
logopedia online
logopedia online
logopedia online

„Nepredstaviteľné sa stalo skutočnosťou!“ – Hovorí medicínska riaditeľka ADELI Medical Center, klinická logopedička Dr. Adelaida Fábianová.

Už štyri týždne poskytujú niekoľkí terapeuti ako aj klinické logopedičky na dobrovoľníckej báze v rámci projektu ADELI ONLINE odborné poradenstvo v zmysle konzultácií a terapií.

Projekt a bezplatné terapie zastrešuje NADÁCIA ADELI.

„Naozaj som si nemyslela, že online terapia bude mojou každodennou súčasťou. Deti, ktoré nemajú vážnejší hendikep dokážu veľmi rýchlo napredovať. Tie, ktoré sú viac fyzicky a mentálne postihnuté napredujú taktiež, ale ich progres je podmienený súčinnosťou rodiča. Je milé, že aj dospelí klienti napr. po náhlej cievnej mozgovej príhode poctivo pracujú na domácich úlohách.“ – hovorí o svojej skúsenosti Dr. Fábianová.

Ako to funguje?

Záujemci o logopédiu môžu krátko napísať svoju požiadavku na info@adelicenter.eu, resp.  ohlásiť sa na čísle tel:00421910926660. Po skontaktovaní s terapeutom si dohodnete konzultáciu telefonicky alebo cez videočet. Terapia je bezplatná.

Kto by mal vyhľadať odbornú pomoc klinického logopéda, resp. kto potrebuje logopedické cvičenia bez dlhších časových výpadkov?

Odbornú, kontinuálnu pomoc potrebujú:

Deti či dospelí s diagnózou alebo podozrením na:

 1. Poruchy prehĺtania a príjmu potravy u detí i dospelých
 2. Poruchy hlasu u detí a dospelých
 3. Rázštepy
 4. Narušený vývin reči
 5. Dyzartrie – vady reči
 6. Dyslálie – narušená výslovnosť
 7. Afázia
 8. Myofunkčné poruchy
 9. Sluchovo postihnuté deti a deti s kochleárnym implantátom
 10. Porucha pozornosti
 11. Poruchy pamäti

Okrem bazálnej stimulácie používame celé spektrum metódík pre rôzne druhy diagnóz a ich kombinácii, vrátane AAK (alternatívnej komunikácie)

 

Ako sa ADELI ONLINE a logopédii cez videočet darí?

“Úprimne ma teší, že z pôvodného zámeru poradenskej činnosti sa vyvinula regulárna a v rámci možností plnohodnotná terapia. Hovorí sa, že človek si zvykne i na šibenicu, v tomto karanténnom období by som však toto porekadlo nahradila mottom „ Kde je Vôľa – tam je cesta…“  – dopĺňa pani riaditeľka Dr. Fábianová.

Budeme si  vážiť, ak sa rozhodnete oceniť túto snahu a prevádzku ONLINE terapie podporíte na stránke www.nadaciaadeli.sk.

SDÍLET: