VIDEO: INTERAKTÍVNA PODLAHA JE SUPER ODMENOU!

Nabije dieťa podnetmi. Dôležité pritom však je správne odhadnúť úroveň vnímania dieťatka a zaradiť taký program, ktorý ho ani nepresýti ani neznudí.
Po dvojhodinovou cvičení v ADELI obleku je senzomotorická terapia vďačnou zmenou!

SDÍLET: