Charitativní aukční salón ADELI 2015

Charitativní aukční salón ADELI

Jubilejní pátý ročník se uskuteční v piešťanském Kursaloně 22. října 2015 pod záštitou předsedy NR SR Ing. Petra Pellegriniho.

Bude se dražit rekordní počet – 48 výtvarných děl od 40 slovenských i českých výtvarníků. Večer zpříjemní hudební hosté aukce – operní zpěvačka Adriana Kučerová a populární Robo Opatovský & Overtime. Aukcí budou provázet – jako obvykle – patronka projektu Soňa Müllerová a český moderátor Miloš Skalka.

Předaukční výstava v Magna Gallery v Piešťanech potrvá od 6. – 20. října 2015.

Komentovaná přehlídka výtvarných děl za účasti licitátorky aukce Niny Gažovičové pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o aukčních dílech a jejich autorech bude v Magna Gallery 16. října 2015 v 18:00.

Aukční katalog najdete zde.

SDÍLET:

Podzimní “12” a běh pro Paraple

Přijďte také podpořit dne 24. 10. 2015 do Velkého Oseku, kde se uskuteční Podzimní “12” a běh pro Paraple. ADELI, jako jeden z partnerů a sponzorů akce bude také u toho! Celá akce proběhne v krásném prostředí Národní přírodní rezervace Libický luh, který je největším lužním lesem v Čechách. Svou účastí podpoříte i závod na 14 km vozíčkářů pod názvem BĚH PRO PARAPLE VE VELKÉM OSEKU, který se koná ve spolupráci s Centrem Paraple. Součástí bude běh dětí a veřejnosti, kde výtěžek z tohoto závodu bude předán na činnost a provoz tohoto Centra. Závod organizuje Rypsport Agency a více informací najdete na stránkách http://www.rypsport.cz/index.php/beh  a http://www.rypsport.cz/index.php/eleven-velkoosecka-podzimni-12

SDÍLET:

Můj nejlepší den v ADELI

Vážení rodiče, příbuzní a přátelé ADELI Centra,

Dovolujeme si vás tímto pozvat k účasti na naší malé Facebook Foto soutěži s názvem “Můj nejlepší den v ADELI”.

Soutěž je určena výhradně klientům ADELI Medical Center (a jejich zákonným zástupcům).

Je to jednoduché – pošlete nám své fotografie z ADELI a možná se stanete jedním z vítězů. Vyhrát můžete dárkový poukaz v hodnotě od 30 do 100 EUR a následně si vybrat svou výhru od našeho sponzora soutěže, jímž je společnost CEWE a.s. (www.fotolab.sk) a získat k tomu expresní doručení zdarma.

Dnes,  1. října, oficiálně oznamujeme začátek soutěže. Prosíme, posílejte jakékoliv fotografie, které však splňují následující požadavky:

 • Na fotografii musí být klient rehabilitačního centra ADELI Medical Center
 • Fotografie musí být vyhotovená v prostorech rehabilitačního centra ADELI Medical Center, anebo minimálně obsahovat příslušné atributy centra – ADELI diplom, resp. ADELI medaili.
 • K fotografii musí být přiložen její popis, jméno a příjmení klienta, popřípadě i jeho/jej právního zástupce, adresu pro doručení výhry v případě vítězství a platné telefonní číslo.
 • Fotografie musí být vyhotoveny fyzickými osobami, resp. nemohou být použity fotografie zhotovené profesionálním fotografem ADELI Medical Centra.

Vaše fotografie nám, prosím, zašlete na nasledující e-mailovou adresu: facebook@adelicenter.eu do půlnoci, dne 14. října.

Všechny fotografie, které splňují kritéria, budou zveřejněné na našem Facebooku (www.facebook.com/adelicenter) ve čtvrtek ráno, 15. října a hlasování bude trvat až do soboty, 31. října. Vítězi budou vyhlášeni do tří dnů po skončení soutěže.

Vítězy se stane 10 fotografií s nejvyšším počtem “LIKE” označení. Ceny jsou následující:

1.místo – dárkový poukaz v hodnotě 100 € od společnosti Fotolab

2.místo – dárkový poukaz v hodnotě 70 € od společnosti Fotolab

3.místo – dárkový poukaz v hodnotě 50 € od společnosti Fotolab

4.-10. místo – dárkové poukazy v hodnotě 30 € od společnosti Fotolab

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

“Môj najlepší deň v ADELI”

 1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže «Môj najlepší deň v ADELI» je: ADELI, spol. s r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, IČO: 35850655 (ďalej len „organizátor súťaže“), ktorá prevádzkuje rehabilitačné centrum ADELI Medical Center. Organizátor súťaže nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a súhlasí s dodržiavaním pravidiel sociálnej siete Facebook.

 1. Sponzor súťaže

Sponzorom súťaže je spoločnosť CEWE a.s. (ďalej len „sponzor súťaže“), ktorý sa zaväzuje poskytnúť výhry pre výhercov súťaže.

 1. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 15.10.2015 do 31.10.2015.

 1. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je klientom ADELI Medical Centra. Pod pojmom “klient ADELI Medical Centra” sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá absolvovala minimálne jeden rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center. Každý súťažiaci musí splniť jednu z nasledujúcich podmienok:

 • fyzická osoba, ktorá sa zúčastní súťaže, je staršia ako 18 rokov a je plne spôsobilá k právnym úkonom, s výnimkou osôb uvedených v čl. 9 týchto podmienok.
 • súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony,ktorý je klientom  ADELI Medical Centra, v zastúpení svojím zákonným alebo iným oprávneným zástupcom.

Do súťaže budú zapojené fyzické osoby, ktoré od 01.10.2015 do 15.10.2015 odoslali na e-mailovú adresu organizátora súťaže fotografiu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v bode č. 5, a ktorí následne obdržali potvrdenie o prijatí fotografie do súťaže.

 1. Požiadavky na súťažnú fotografiu

Do súťaže sa záujemca prihlási zaslaním emailu s fotografiou na emailovú adresu organizátora súťaže facebook@adelicenter.eu. Do súťaže budú zapojené všetky fotografie, ktoré organizátor obdrží od 01.10.2015 do 15.10.2015 a ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

 • Na fotografii musí byť klient rehabilitačného centra ADELI Medical Center
 • Fotografia musí byť vyhotovená v priestoroch rehabilitačného centra ADELI Medical Center, alebo minimálne obsahovať príslušné atribúty centra – ADELI diplom, resp. ADELI medailu.
 • K fotografii musí byť priložený jej popis, meno a priezvisko klienta, poprípade aj jeho/jej právneho zástupcu, adresu pre doručenie výhry v prípade víťazstva, a platné telefónne číslo. Usporiadateľ garantuje dôvernosť poskytnutých informácií.
 • Fotografie musia byť vyhotovené fyzickými osobami, resp. nemôžu byť použité fotografie zhotovené profesionálnym fotografom ADELI Medical Centra.
 • Zaslaním emailu s fotografiou dáva súťažiaci, resp. jeho/jej zákonný zástupca, súhlas organizátorovi súťaže na spracovanie a zverejnenie audio-vizuálnych materiálov na sociálnej sieti Facebook.
 • Fotografia musí mať veľkosť minimálne 300 KB.
 1. Priebeh súťaže

Súťaž prebieha na Facebook stránke organizátora súťaže:

https://www.facebook.com/adelicenter od 15.10.2015 do 31.10.2015

Prvý deň konania súťaže, t.j. 15.10.2015, organizátor súťaže zverejní na svojej Facebook stránke všetky fotografie obdržané v termíne od 01.10.2015 do 15.10.2015, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku č. 5 týchto pravidiel.

 1. Určenie výhercov

Víťazmi súťaže sa stanú desiati účastníci s najvyšším počtom značiek “like“. Započítané budú iba značky “like” na fotografiách zverejnených na Facebook stránke organizátora súťaže. Počet “like” označení na každej fotografii bude odčítaný presne o 00:00 hod dňa 01.11.2015. Mená výhercov súťaže budú zverejnené na Facebook stránke organizátora súťaže a na stránkach www.adelicenter.eu do 3 dní po ukončení súťaže. Organizátor súťaže následne kontaktuje výhercov, na základe kontaktných údajov, podľa článku číslo 5 týchto pravidiel.

 1. Výhry

Ceny za výhru v súťaži sú nasledovné:

 • 1.miesto: 100 EUR poukážka
 • 2.miesto 70 EUR poukážka
 • 3.miesto získava 50 EUR poukážka
 • 4.-10. miesto získava 30 EUR poukážka

Na tieto výherné poukážky možno čerpať darčeky z webovej stránky sponzora súťaže: http://www.fotolab.sk/. Organizátor súťaže pomôže s výberom darčeka výhercom, ktorí budú potrebovať jazykový preklad webstránky. Výherca si môže vybrať aj tovar vo väčšej hodnote ako je výherný kupón, pričom zvyšnú sumu uhradí z vlastných prostriedkov. V prípade, že si výherca objedná tovar v nižšej hodnote ako je výherný kupón, zvyšok prepadáva a nedá sa druhýkrát použiť (výherný kupón je možné využiť jednorázovo).

V prípade viacerých žiadateľov o jednu pozíciu (dva alebo viac účastníkov s rovnakým počtom bodov, “Like”), víťazi budú určení podľa poroty v rehabilitačnom stredisku ADELI Medical Center (porota: manažment ADELI Medical Centra). Vybrané výhry budú zaslané poštou na adresu výhercu súťaže priamo sponzorom, ak má výherca adresu na území Slovenska. V prípade zahraničných víťazov súťaže, vybrané výhry budú zaslané poštou na adresu organizátora súťaže. Organizátor následne zašle výhry jednotlivým výhercom na kontaktné údaje oznámené organizátorovi súťaže, ak sa organizátor nedohodne s jednotlivými výhercami inak. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne uvedené kontaktné údaje súťažiacich. V prípade, ak tieto budú súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné doručenie výhry tak zostane nezrealizované, súťažiaci stráca nárok na výhru. Každý výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony bude výhra odovzdaná zákonnému (príp. inému oprávnenému) zástupcovi súťažiaceho. V sporných prípadoch o nároku výhercu na výhru alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže, si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o týchto nárokoch. Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné.

 1. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

 1. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže

Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo kontrolného orgánu organizátora súťaže, spoločnosti ADELI, spol. s.r.o, ani iná osoba, ktorá sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje, ani osoby blízke uvedeným osobám (§116 Občianskeho zákonníka). Tieto osoby budú organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené.

 1. Osobné údaje
 2. Účasťou v súťaži a poskytnutím osobných údajov každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži a na reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa súťažiaci považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený, stráca nárok na ďalšiu účasť v súťaži vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 3. Výherca udeľuje súhlas organizátorovi so zverejnením svojho mena a priezviska a tiež so zverejnením fotografie zaslanej na emailovú adresu organizátora súťaže na Facebook stránke a internetových stránkach organizátora súťaže a s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
 1. Osobitné a záverečné ustanovenia
 2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov, alebo prostredníctvom nedôvodného rozdeľovania komentárov do viacerých častí a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na Facebook page ADELI Medical Centra s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže.
 3. Súťaž je organizovaná spoločnosťou ADELI, spol. s r.o., so sídlom Hlboká 45, 921 01 Piešťany, IČO: 35850655, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., oddiel Sa, vložka č. 17467/T.
 4. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely organizátora, spoločnosti ADELI, spol. s.r.o.

SDÍLET:

PŘÍBĚH NA FACEBOOKU ADELI

Nabízíme Vám možnost mít svůj příběh, respektive příběh Vašeho dítěte či jiného příbuzného, na Facebooku ADELI. Odtamtud jej můžete sdílet všude, kam si jen zamanete. Oslovíte tak obrovskou skupinu lidí, příběh se ponese internetem a Vy tak můžete najít sponzory anebo dobré lidi, kteří třeba pro Vás uspořádají sbírku anebo Vám pomohou jiným způsobem.

Máte-li proto zájem, abychom příběh na FB vložili a ještě jej nemáte ani na stránkách naší Asociace pomoci postiženým ADELI www.appa.eu, pak nám jej prosím spolu s fotografiemi pošlete emailem na: pawerova@adelicenter.eu

SDÍLET:

POKROKY Z ADELI

KŘEST CHARITATIVNÍHO KALENDÁŘE POKROKY Z ADELI

Dne 3. 9. 2015 jsme na benefičním koncertě Integrácia, za účasti slovenských a českých klientů našeho centra, pokřtili v pořadí už třetí ročník charitativního kalendáře na rok 2016 s názvem POKROKY Z ADELI. K našemu velkému potěšení se kmotrou kalendáře stala opět Adela Banášová, a aby v tom nezůstala sama, našli jsme jí i chlapskou oporu a kmotrem se stal český zpěvák a člen skupiny Olympic, Petr Janda. Všechny podrobné informace týkající se prodeje kalendáře budou zveřejněny na naší webové stránce a rodinám dětí vyfocených v kalendáři je zašleme i emailem.

SDÍLET:

Zveme Vás na EXPO DAY ADELI

Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu života našich pacientů a plně chápeme náročnost obstarávání nevyhnutelného vybavení domácností a ostatních potřeb souvisejících s péčí o tělesně postiženého příbuzného. Proto vám přinášíme jedinečnou možnost navštívit specializovanou expozici přímo v ADELI Medical Center.

Slovenské a české firmy budou během EXPO DAY prezentovat následující sortiment: bezbariérová řešení domácností, elektrické a mechanické vozíky, sportovní vozíky, úpravy automobilů, schodolezy, vertikalizační zařízení, stoličkové výtahy, antidekubitní pomůcky, medicínskou technologii, služby odškodnění po dopravních nehodách a pracovních úrazech a mnohé další.

Srdečně pozýváme všechny zájemce na výstavu, která je určená nejen pro pacienty na rehabilitaci v daném termínu! První EXPO DAY se koná ve středu 7. 10. 2015 v kongresové hale ADELI od 10:00 – 18:00.

Seznam firem: Letmo SK, Otto Bock Slovakia, Reha-CARE, Podotech, R82 CZ, Acare, ARES, Stannah, Benecykl, Josef Hurt, Jozef Hankócy – STELLATOUR, SPIG, VOTUM, CELIMED

SDÍLET:

Změna zdravotní pojišťovny

Letos poprvé můžete je změna zdravotní pojišťovny možná až do konce září.  Díky změně předpisů máte více času na vybírání. Klientem nové pojišťovny se pak stanete již od ledna 2016.

Změnu ani nemusíte hlásit svojí dosavadní pojišťovně, stačí pouze vyplnit přihlášku u nové. Ta zajistí administrativu spojenou s přestupem. Formuláře ke změně naleznete na webových stránkách zdravotních pojišťoven.

Buďte však rozvážní a přechod k jiné pojišťovně si dobře rozmyslete. Každá pojišťovna nabízí jiné výhody, nehledě na další faktory, které je nutné zvážit. Co vše byste měli zohlednit se dočtete zde.

SDÍLET:

Dny otevřených dveří v ADELI

V ADELI Medical Center pravidelně pořádáme Dny otevřených dveří pro odbornou veřejnost. Součástí programu jsou přednášky našich specialistů a samozřejmě také prohlídka centra. Termíny většinou stanovujeme dopředu, ale pokud dáte dohromady skupinu od 5 do 13 osob, můžeme se dohodnout na individuálním termínu. V případě zájmu prosím pište na pawerova@adelicenter.eu anebo volejte na číslo +421 948 182 816 – Lucie Pawerová.

SDÍLET:

Vyšla odborná publikácia našej logopedičky – Orofaciálna a bazálna stimulácia

PaedDr. Adelaida Fábianová – je odborným garantom klinickej logopédie a autorkou novej publikácie Orofaciálna a bazálna stimuácia. Read more

SDÍLET: