Refundace – NOVÉ POZNATKY!

Systém refundací od českých zdravotních pojišťoven se pomalu začíná stávat běžnou praxí. Od pomalých a nejistých začátků v minulém roce se postupně vyvíjí a je v současné době již celkem dost jasný a propracovaný. Samotné pojišťovny zpočátku tápaly, jak má proces refundace vlastně probíhat, aby vše bylo efektivní a správné, ale ukazuje se, že už to začíná klapat a má to logiku. Na základě zkušeností, které získáváme díky komunikaci s pacienty i s pojišťovnami máme neustálý přísun aktuálních informací a nových poznatků k tomu, jak to vlastně funguje. Můžeme Vás tedy průběžně informovat.

Na samém počátku jsme zdůrazňovali, abyste oslovovali pouze centrály Vám příslušné zdravotní pojišťovny. Bylo to proto, že klienti se na pobočkách často setkávali s naprostou nevědomostí o existenci možnosti refundace a byli ihned odmítáni, aniž by pracovník pobočky jejich žádost vůbec převzal. Nyní už to však funguje tak, že i když žádost pošlete na centrálu, ta ji přepošle na příslušnou pobočku, kde žádost zpracují. Můžete tedy proces alespoň trochu urychlit tak, že žádost podáte buď osobně anebo poštou na své pobočce.

UPOZORNĚNÍ!!!

Jak je dáno a uvedeno také na našich stránkách https://cz.adelicenter.eu/uzitecne-informace/zdravotni-pojistovny/, jednou z hlavních podmínek uplatnění práva na refundaci je, že klient prokazatelně uhradí alespoň část pobytu z vlastních zdrojů. K tomu je nezbytné doložit doklad. V praxi to znamená, že klient musí být schopen prokázat, že část prostředků poslal z vlastního účtu, anebo uhradil hotově. Zdravotní pojišťovny k tomu vyžadují originál potvrzení o úhradě, tedy výpis z bankovního účtu anebo pokladní doklad. Stejným pravidlům podléhají převody financí na ADELI konto anebo APPA transparentní účet. Uznány Vám budou pouze platby, ke kterým máte doklad. V opačném případě bude Vaše žádost o refundaci zamítnuta!

 

SDÍLET:

Granty krajů ČR

Požádejte na kraji o příspěvek na léčbu v ADELI. Ukazuje se, že to reálně začíná přinášet ovoce. Vzniklá poptávka totiž vyvolá na kraji zájem a ten tuto problematiku začne řešit. Máme konkrétní případy, kdy kraj na základě žádostí o příspěvek na léčbu v ADELI začíná uvažovat o vytvoření grantu na příští rok. Nestyďte se proto a dejte o sobě vědět. Pokud se o finance nikdo nehlásí, není pak důvod k jejich vyčlenění na daný účel a dají se jinam. Někam, odkud byl o ně projeven zájem. Zkuste se nad tím zamyslet. Dali byste Vy finance jen tak někomu, aniž by si o ně požádal?

 

SDÍLET: