Vyšla odborná publikácia našej logopedičky – Orofaciálna a bazálna stimulácia

PaedDr. Adelaida Fábianová – je odborným garantom klinickej logopédie a autorkou novej publikácie Orofaciálna a bazálna stimuácia. Read more

SDÍLET: