1. ČESKÝ PROJEKT

Milí rodiče, pacienti, či jejich zástupci,

s velkou radostí Vám oznamujeme, že se nám podařilo vyjednat první český projekt. Firma Isolit-Bravo, s. r. o. http://www.isolit-bravo.cz/ se rozhodla podpořit 5 českých pacientů. Každému z nich přispějí na pobyt v ADELI Medical Center částkou 500 euro (cca 13.500 Kč). Pacienti budou vybráni na základě zaslaných žádostí a lékařských zpráv.

Do projektu se může přihlásit kdokoli, bez omezení věku nebo diagnózy. Stačí zaslat vyplněnou přihlášku, kterou najdete níže ke stažení a lékařskou zprávu (pokud jste ji již do ADELI neposílali) na emailovou adresu:

pawerova@adelicenter.eu  do 22. února 2016.

Vybraní pacienti si musí zbytek sumy za pobyt dofinancovat. ADELI poskytne těmto pacientům zvýhodněnou projektovou cenu.

Pro více informací a v případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte: Lucie Pawerová, DiS. 00421 948 182 816 anebo na email: pawerova@adelicenter.eu

Isolit-Bravo – přihláška

SDÍLET: